Tjänster

Jonas Morian erbjuder genom PromeMorian Produktion företag, myndigheter och organisationer hjälp med analys, textproduktion och rådgivning inom kommunikation och samhällsdebatt.

Analys
Efter många år i ett flertal olika branscher betraktar jag mig som en snabblärd generalist. Jag kan inte lära företag eller organisationer mer om deras affärsidé eller hjärtefrågor. Däremot kan jag ofta bidra med nya idéer och perspektiv på hur detta kan omsättas i praktiska kommunikationsinsatser. Genom stor erfarenhet av omvärldsbevakning och analys, bra nätverk samt en stark närvaro inom sociala medier kan jag hjälpa uppdragsgivare att förstå sin position bättre – och ge råd om hur denna position kan förändras.

Textproduktion
Jag har genom åren författat snart sagt oändliga mängder underlag till debattartiklar åt politiker, fackförbunds- och näringslivsföreträdare, organisations- och myndighetsfolk. Parallellt med detta har jag själv bloggat, skrivit krönikor och ledartexter samt mycket annat. Via PromeMorian skriver jag dels i eget namn och dels på uppdrag av andra som behöver hjälp med att formulera vad de vill på ett effektivt och övertygande sätt.

Rådgivning
Det jag kanske framförallt kan bistå med är goda råd inom det område jag verkligen behärskar: kommunikation om politiskt laddade frågor. Jag kan de politiska processerna, känner till nyckelpersonerna, vet vilka vägar som fungerar för att nå dem – och när det är rätt tillfälle att göra det. Men jag är ingen legosoldat som tar vilka uppdrag som helst för pengar. Jag förbehåller mig rätten att tacka nej och kan också avråda uppdragsgivare från att gå vidare med frågor som jag inte tror att de har något att vinna på att driva.

Utöver detta är jag ofta ute och föreläser på uppdrag av företag, myndigheter och organisationer. Det brukar då handla om kommunikation på ett eller annat sätt; t ex hur man förebygger och agerar i en krissituation, eller hur sociala medier kan användas som ett viktigt komplement till övriga kommunikationsinsatser.

Annonser