Tag Archives: sociala medier

Inspiration när den som bäst behövdes

I dag var jag inbjuden att tillsammans med SSU:s tidigare ordförande Jytte Guteland tala om politisk kommunikation och sociala medier, i samband med en inspirationsdag för socialdemokrater i Stockholm län. Och efter de senaste två veckorna kunde nog både åhörare och vi föreläsare behöva all inspiration vi kunde få.

Själv tycker jag att det blev riktigt bra. När jag pratar om sådana här saker brukar jag alltid understryka att medborgarna i hög grad formar sin bild av politiken genom hur den rapporteras i medierna. Och som politisk aktör kan man påverka sin mediebild, men aldrig äga den. Den här gången betonade jag också vikten av att inte stänga in sig. För det som gör de fria debatterna i sociala medier intressanta är ju utbytet av åsikter. Socialdemokrater som bara håller med socialdemokrater är det tråkigaste som finns.

Vi fick också anledning att upphålla oss en del kring mitt råd om våga blanda det personliga och det politiska – och det inte bara i sociala medier. Exakt var gränsen går mellan det personliga och väldigt privata är dock ingen exakt vetenskap utan varierar från person till person. Själv har jag valt att vara helt öppen på t ex Facebook, och blandar privata bilder och personliga kommentarer med politiska dito. Däremot skriver jag inte om mina uppdragsgivare och jobb jag utför. Men det är mitt val. Var och en måste avgöra vad som känns bäst för en själv.

Annonser

Årets Almedalsbloggare

Tillsammans med Martina Lind från Politometern, Anton Johansson från Twingly och Karin Bäcklund från Bloggplats H12, sitter jag i juryn för Årets Almedalsbloggare – som i år koras för första gången. Detta hedersamma pris kommer att gå till den bloggare som bidragit mest till Almedalsveckan genom bevakning, fördjupning, att uppmärksamma en viss fråga eller helt enkelt stått för de bästa texterna. Läs mer om detta på Makthavare.se, Almegabloggen samt på Martina Linds och Anton Johanssons bloggar.

Kurs i opinionsbildning

Än en gång är jag anlitad av utbildningsföretaget Calmando för att föreläsa på en spännande kurs i opinionsbildning. Under fyra dagar ges tillfälle att lyssna på inspirerande föreläsningar av namnkunniga opinionsbildare, journalister och konsulter. Som deltagare får man får möjlighet att praktisera lärdomarna från kursen genom ett praktikfall under handledning.

Ur innehållet: Vad är opinionsbildning? Hur når vi bäst framgång i vår opinionsbildning? Hur kan vi bäst använda sociala medier i opinionsbildningen? Hur går nyhetsvärderingen till på redaktionerna? Hur fungerar opinionsundersökningar i opinionsbildningen? Hur arbetar en tankesmedja? Vad kan vi lära av framgångsrika opinionsbildare?

Dessutom ingår ett lunchföredrag: Ett liv som journalist i allmänhetens tjänst, K-G Bergström kåserar och svarar på kursdeltagarnas frågor.

10-11 maj och 17-18 maj 2011 i centrala Stockholm. Pris: 13 800 kr, exkl. moms.

För företag, myndigheter och organisationer som anmäler fyra deltagare ges rabatt – gå 4 betala för 3!

Anmälan sänds till lars-olof@radhusgruppen.se.

Program:

Tisdag den 10 maj 2011

09.00–09.30 Introduktion, presentation, kursprogram (Arne Modig, Ann-Sofie Olsson, Lars-Olof Pettersson)
09.30–10.00 Vad är opinionsbildning? (Arne Modig)
10.00–11.00 Sex steg för en lyckad opinionsbildning (Lars-Olof Pettersson)
11.00-11.30 Introduktion till praktikarbete (Ann-Sofie Olsson)
11.30–12.30 Lunch
12.30–14.00 Ett praktikfall – moms på böcker (Kristina Ahlinder)
14.00–15.30 Krishantering – vad kan vi lära av Hallandsåsen? (Agneta Ljunggren)
15.30–17.00 Hur använder man sociala medier i opinionsbildningen? (Jonas Morian)

Onsdag den 11 maj 2011

09.00–10.30 Att använda opinionsundersökningar i opinionsarbete (Arne Modig)
10.30–12.00 Utredningar i strategiskt påverkansarbete (Lars-Olof Pettersson)
12.00–13.30 Lunchföredrag: Ett liv som journalist i allmänhetens tjänst (K-G Bergström kåserar och svarar på kursdeltagarnas frågor)
13.30–14.00 Vad har kursen så här långt lärt oss om opinionsbildning? (Arne Modig)
14.00–15.30 Hur når Hyresgästföreningen framgång i opinionsbildningen? (P-O Brogren)
15.30–17.00 Praktikarbete under handledning

Tisdag den 17 maj 2011

09.00–10.30 Vad behövs för att nå ut väl i media? (Amelie Silfverstolpe)
10.30–12.00 En ledarskribent reflekterar om opinionsbildning (Karin Pettersson)
12.00–13.00 Lunch
13.00–13.30 Vad har kursen så här långt lärt oss om opinionsbildning? (Lars-Olof Pettersson)
13.30–15.00 En tankesmedja i arbete (Markus Uvell)
15.00–16.00 Praktikarbete under handledning
16.00–17.00 Förberedelse för presentation av praktikarbete

Onsdag den 18 maj 2011

09.00–10.30 Ett praktikfall – om förändring och samverkan i politiken (Ulrica Schenström)
10.30–12.00 Presentation: Praktikarbete
12.00–13.00 Lunch
13.00–14.30 Presentation: Praktikarbete
14.30–16.00 Hur opinionsbildar man i Sverige och EU för bättre villkor för att producera och köra bil? (Bertil Moldén)
16.00–17.00 Summering, utvärdering

Kursledare: Arne Modig och Lars-Olof Pettersson

Medverkande:
P-O Brogren, presstalesman Hyresgästföreningen Stockholm
Kristina Ahlinder, VD förläggarföreningen
K-G Bergström, krönikör Expressen, tidigare politisk kommentator SVT
Agneta Ljunggren, konsult andOrange, tidigare kommunikationsdirektör Skanska
Bertil Moldén, VD branschorganisationen Bil Sweden
Arne Modig, Senior rådgivare Greatness PR, tidigare opinionsansvarig Demoskop, Temo/Synovate och Novus. Bakgrund som lärare och forskare i sociologi, Stockholms Universitet
Jonas Morian, konsult Rådhusgruppen City, tidigare presschef Attendo Care och profilerad s-bloggare
Ann-Sofie Olsson, konsult Rådhusgruppen City, tidigare Public Affairs- och CSR-chef på Svenska Spel
Karin Pettersson, politisk chefredaktör Aftonbladet
Lars-Olof Pettersson, konsult Rådhusgruppen City
Ulrica Schenström, konsult Hallvarsson & Halvarsson, tidigare statssekreterare i statsrådsberedningen och presschef på moderaterna
Amelie Silfverstolpe, grundare och utvecklingsansvarig Volontärbyrån
Markus Uvell, VD tankesmedjan Timbro

Marginalföreteelse eller elitforum?

För Rådhusgruppen Citys räkning skriver jag om Facebook, Twitter de kommunikativa möjligheter det finns för företag, myndigheter och organisationer att via dessa kanaler nå ut och få en bra dialog med sina intressenter.

Opinionsbildning i sociala medier

I kväll höll jag en föreläsning som ett led i utbildningsföretaget Calmandos kurs i opinionsbildning. Min roll var att prata om opinionsbildning i sociala medier, något jag har viss erfarenhet av och tycker är intressant att diskutera.

Jag har haft förmånen att få föreläsa om de här sakerna tidigare, men det är ett område där det hela tiden händer nya saker så varje gång jag pratar om det så är det annorlunda. Mycket styrs också av publiken. Jag är angelägen att ta reda på vilka kursdeltagarna är innan jag förbereder min presentation och ser till att ta exempel som ligger nära deras verklighet. Jag försöker också läsa på grundligt om en eller två av de organisationer eller företag som finns representerade på kursen och beskriver hur jag som utomstående upplever deras närvaro och agerande i sociala medier.

Några saker jag alltid brukar ta upp i sådana här sammanhang är detta:

  • Det ni och andra gör på nätet lämnar spår – och blir en del av er mediebild.
  • Ni har själva möjlighet att påverka bilden men ni kommer aldrig att äga den.
  • Bloggar, mikrobloggar och andra sociala medier ger snabbare avtryck i sökmotorer som Google än traditionell medieuppmärksamhet.
  • Skaffa överblick – och sätt era egna spår.

Inte hjärnkirurgi direkt, men för många är det ändå en aha-upplevelse att få höra detta.

Den här gången tog jag även upp några aktuella exempel på, enligt mitt tycke, lyckad opinionsbildning via sociala medier. Jag nämnde #prataomdet, som uppstod på Twitter i kölvattnet av skriverierna kring Julian Assange-fallet – om gränsdragningar, gråzoner och övertramp i sexuella situationer. Jag berörde också Fairtrade Sverige (tidigare Rättvisemärkt) som i julas uppmanade svenska konsumenter att dela med sig av sina julönskningar, vilket registrerades på fairtrade.se/fairtradejul. Som hastigast tog jag även upp Klamydiabrevet, storleksskillnader mellan flick- och pojkkläder, samt hur ett kommunalråd publikt hånat en döv kommunfullmäktigeledamot.

Allt som allt kändes det som att kursdeltagarna var nöjda, och jag ser fram emot att få chansen att prata mer om sådant här framöver.

Kurs i opinionsbildning

Den 25-26 januari samt 8-9 februari 2011 är jag en av föreläsarna på utbildningsföretaget Calmandos kurs i opinionsbildning. Under fyra dagar ges tillfälle att lyssna på inspirerande föreläsningar av namnkunniga opinionsbildare, journalister och konsulter. Du får möjlighet att praktisera lärdomarna från kursen genom ett praktikfall under handledning

Ur innehållet:
· Hur kan man arbeta strategiskt när det gäller kommunikation och påverkan?
· Hur använder man i dag sociala medier i opinionsbildningen?
· Hur går nyhetsvärderingen i medierna egentligen till?
· Vad kan vi lära av framgångsrika opinionsbildare?

Föreläser gör bl a:
· KG Bergström, krönikör Expressen, tidigare politisk kommentator på SVT
· Ulrica Schenström, konsult, tidigare statssekreterare i statsrådsberedningen och presschef på moderaterna
· Karin Pettersson, politisk chefredaktör Aftonbladet
· Lennart Agén, press- och informationschef Systembolaget
· Kristina Ahlinder, VD Förläggarföreningen
· Markus Uvell, VD tankesmedjan Timbro
· Agneta Ljunggren, konsult, tidigare kommunikationsdirektör Skanska
· Jonas Morian, tidigare presschef på Attendo Care och profilerad s-bloggare

Kursansvariga är Arne Modig (Novus) och Lars-Olof Pettersson (Rådhusgruppen City).

För mer information och anmälan, kontakta Lars-Olof Pettersson (tel. 070-491 18 73, lars-olof@radhusgruppen.se).