Om PromeMorian

PromeMorian Produktion är Jonas Morians enskilda firma för framförallt skrivande, föreläsande och rådgivningsverksamhet.

Med över femton års erfarenhet av professionellt informationsarbete i en rad olika organisationer och företag med varierad verksamhet kan Jonas Morian snabbt sätta sig in i nya, ofta komplexa frågor och hitta budskap att kommunicera. Han har stor erfarenhet av att formulera strategi och att få ut rätt budskap i rätt kanal.

För mer information: promemorian@gmail.com eller tel. 0705-64 19 84.

Annonser