Det blir bättre, på olika sätt

I veckan föreläste jag om hur sociala medier kan användas i opinionsbildningen. Jag pratade då bland annat om It gets better-kampanjen som startades 2010 i USA av Dan Savage, och snabbt spreds över nätet.

På kampanjsajten itgetsbetter.org berättar hbtq-personer som i dag har det bättre om hur de klarade sig igenom en tuff ungdomstid. Över 10 000 filmklipp har laddats upp på sajten och har setts över 35 miljoner gånger.

Ett av de mer kända filmklippen som hänger ihop med It gets better-arbetet är detta, ett känsloladdat tal från den amerikanske lokalpolitikern Joel Burns:

Inspirerade av detta startade Rädda Barnen, med stöd av TV3, tidigare i år kampanjen och tv-serien ”Det blir bättre”. Detta har dock med all rätt kritiserats för brist på hbtq-fokus – vilket ju var kampanjens grund.

En av de som blev besvikna över Rädda Barnens och TV3:s ”Det blir bättre”-kampanj var Micke Kazarnowicz, bloggare som jobbar med marknadsföring och digitala/sociala medier. Med stöd av RFSL och RFSL Ungdom star­tade han en svensk ver­sio­n av It gets better: detblirbättre.se.

Här är hans egen berättelse:

Genom aktivt marknadsförings- och opinionsbildningsarbete i framförallt sociala medier, och trots knappa resurser och enbart ideella insatser, lyckades denna sajt snabbt hamna på tredje plats vid en googling på ”det blir bättre”.

* * *

Kort efter att jag hållit denna föreläsning valde Micke Kazarnowicz att tillfälligt stänga ned detblirbättre.se. Orsaken är att gänget bakom It gets better upp­märk­sam­mat att TV3 och Rädda Barnen ska­pat en svensk ver­sion, vilket blivit föremål för dis­kus­sio­ner kring rät­tig­he­ter. Kazarnowicz skriver på sin blogg att ytter­li­gare en svensk ver­sion som kör utan till­stånd från It gets better bara kom­pli­ce­rar för­hand­ling­arna.

Kommentarer inaktiverade.